BartQ

11 tekstów – auto­rem jest Bar­tQ.

Sen

Spot­kałem pew­ne­go ra­zu kogoś
kto od ra­zu blis­ki się stał
me ser­ce było dla nikogo
lecz te­raz za­danie ma

Me war­gi ku jej
na­miętny pocałunek
w przypływie chwi­li tej
ra­dości ładunek
miłość nie może być zła

i me ra­miona silne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 października 2012, 15:05

Podróżnik

Wyj­rzałem dziś przed siebie na świat ocza­mi serca
dmuchnąłem zim­nym po­wiet­rzem
Już czas .nikt więcej nie po­wie na mnie żem uczuć morderca
pop­chnąłem łódkę z uczuciem
ku mym marzeniom
ku niez­ba­danym lądzie życia
ku westchnięciom
ty­le dro­gi do przebycia
ty­le pot­knięć by osiągnąć cel
oto ja lichy podróżnik
oto ja mier­ny odkrywca
Lecz idę podróżuję za głosem
którym jest serce
to ono wyz­nacza ścieżkę krętą
to ja ,a zwą mnie miłością 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 2 października 2012, 13:48

Pora Dżdżu

Ciem­ne krop­le w szy­by stukoczą
dru­gie spływają po policzkach
o tam słychać jak myśli warkoczą
śliz­gając się w dołeczkach
a kwas żrący tęskno­ty wyżera serce
i myśli natrętne
Czy myślisz że to uczu­cie jest piękne?
A dusze tak da­leko by móc je dosięgnąć
i po­zos­ta­je czekać
Na od­ległość ,która zaczy­na top­nieć ,mięknąć
i po­zos­ta­je czekać
Roz­poczęła się po­ra dżdżu 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 października 2012, 15:52

Miłość

Wiatr roz­siewa szept głosu
piękne­go delikatnego
brzmiące­go jak 
tu­pot ma­leńkiego anioła po 
niebiańskich chmurach
da­leko jesteś
ma dusza w więzieniu uczuć
tęskno­ta ma nie do zniesienia
nie dająca wytchnienia
Ja i mój kłębek uczuć
do Ciebie po­większa się
by tyl­ko jak zo­baczy
roz­sy­pać się na tysiące
słów , do­tyków,
bo Kocham Ciebie 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 września 2012, 21:35

Radość

Ra­dość w nef­ry­to­wym księżyca blas­ku
po­tem jeszcze o po­ran­ku brzas­ku
Nieść uśmiech z pos­po­litą pros­totą
bez egzal­tac­ji czy obłudy
Nieść uśmiech na wszys­tkie tru­dy
Po­wi­nien on być jak muśnięcie
Poz­wa­lający na zam­knięcie po­wiek,uśnięcie
Uśmiech na wszys­tkie gor­sze dni
Wte­dy gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 września 2012, 17:53

Bajka

Daw­no daw­no te­mu W od­ległej krainie
żył książę ,co chciał zdo­być księżniczkę nim mu wiek młodzieńczy minie
I sta­rał się zdo­być wielo­ma sposobami
lecz żad­na mu nie od­po­wiadała cho­ciaż obiecy­wał ob­da­rowy­wać różny­mi dobrami
na­wet spro­wadził sułtana [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 września 2012, 20:28

Droga

Idziesz , idziesz , rozpływając się wśród szu­mu drzew i pro­mieni zachodzące­go słońca
Idziesz a Twej dro­gi nie wi­dać końca
Zni­kając w ciszy roz­brzmiewa szept twych słów
Mil­cz, żyj al­bo w tej ciszy szep­tem do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 sierpnia 2012, 22:19

Lato serca

La­to się zaczęło
Słońce pa­li ciało
a miłość moją duszę
Ale to po­zos­ta­nie moją tajemnicą
Jes­teś i będziesz w ser­cu moim -kocha­na diablico
Siedzę w swych czte­rech kątach
W swej zam­kniętej przestrzeni
Która nicze­go w mym życiu nie zmieni
Bez [...] — czytaj całość

wiersz • 30 czerwca 2012, 12:36

Czekanie

Wzdycham do Ciebie,a ty na­wet o tym nie wiesz
Kocham Cię lecz, czy ty też te­go chcesz
Chciałbym spędzać z tobą no­ce i poranki
Ach tak, z każdą chwilą piękniejesz w mym sercu
Ten blask to [...] — czytaj całość

wiersz • 31 maja 2012, 19:47

Melancholija

Os­tatnio me­lan­cho­lia życia mnie dopada
I cząstki myśle­nia me­go na drob­ne rozkłada
Czy sen­sem życia jest żyć
Czy z cier­pienia do świata wyć
Pus­te uli­ce, pus­te korytarze
Co dzień widzę no­we twarze
Człowiek nie widzi sen­su w byciu
Po [...] — czytaj całość

wiersz • 30 maja 2012, 08:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BartQ

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność